3.2. Yetkinlik ölçümleri

Bir eğitim yılı boyunca katılım sağlanan konferans ve yayını yapılan çalışmalar her öğretim üyesi için formlar aracılığıyla üniversite tarafından kayıt altına alınmaktadır.