2. 6. Dış destekler

Bölümün kurulduğu tarih olan 2011 yılından günümüze her kazı ve yüzey araştırması sezonunda TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sağladığı katkılar ile yaklaşık bir veya iki aylık arazi çalışması sürdürülmektedir. Buna ek olarak birkaç çalışma sezonu boyunca özel kuruluşlardan temin edilen destekler ile çalışanlar için arazi ortamında yeterlilik sağlanmaktadır.