2. 3. İzleme

Bölümümüz tarafından yürütülen kazı ve yüzey araştırmalarının sonuçları her çalışma sezonunun sonunda rapor haline getirilerek, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından destekleniyorsa söz konusu birime ve ilgili genel müdürlüğe sunulmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası konferanslarda sunularak kayıt altına alınmaktadır.