2. 2. Paydaşlar

Bölümümüz tarafından yürütülen kazı ve yüzey araştırmaları için her yıl, özellikle bölüm derslerinde başarı gösteren öğrenciler seçilmekte ve bilgileri TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na da bildirilerek çalışmalara katılmaktadır.