2.1. Planlama

Kaynak alımına dair iki politika izlenmektedir. Buna göre, fakültemiz kendi yıllık bütçesi doğrultusunda, belli dönemlerde makine teçhizat alımı ihtiyaçlarımız ve diğer taleplerimizi toplamak üzere göndermektedir. Bu yazılara göre, gerek duyulan teçhizat için farklı firmalarla görüşülüp fiyat teklifleri alınmakta ve fakülteye bildirilmektedir. İkinci yöntem ise yılda iki kez Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından açılan proje başvurularına, proje sunmak suretiyle araştırmalar için fon sağlamaktır.