1.1. Bütünleşik politikalar

Birimdeki araştırma –geliştirme süreçlerinin en önemli kısmını arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları oluşturmaktadır. Bu araştırmalar büyük oranda yaz ara verme aylarında gerçekleştirilir. Öğrenciler ve öğretim üyelerinin bir arada çalıştıkları bu araştırmalarda, öğrenciler eğitim-öğretim sürecinde edinilen teorik bilgileri pekiştirme ve uygulama fırsatı bulur. Arazi çalışmalarında öğrenciler insiyatif kullanma, verileri tartışma gibi bir alanda kendilerini geliştirme fırsatı bularak bilim üretme bağlamında ilk adımı atmış olurlar.