1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

Eğitim ve öğretim yapısı ile bilimsel araştırmaların geliştirilmesi ve süreklilik arz etmesi birimin araştırma stratejilerinin başında gelmektedir.  Yine kaynak geliştirme (örneğin Deneysel Arkeoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde düzenlenecek ücretli kurslar), ulusal ve uluslararası işbirlikleri gibi stratejiler ile birimimiz bilimsel araştırmalarının çağdaş, nitelikli, verimli ve model oluşturabilecek bir eğitim anlayışını hedeflemekteyiz.  Bunun için kurulmuş olan altyapının geliştirilmesi ve güncelliğini her zaman koruması da temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.