6.1. Altyapılar

Tüm öğrencilerin kullanımına yönelik olan bölümümüz alt yapı birimleri aşağıdaki gibidir:

Prof. Dr. Turan Efe Laboratuvarı: Bir ana Laboratuvar (164 m2), bir arşiv odası (27 m2) ve bir depo odasından (64 m2)  oluşan bölümüz laboratuvar kompleksi. İçerisinde üç lavabodan oluşan geniş bir yıkama alanı, fotoğraf stüdyosu, çizim masaları, arkeolojik malzeme vitrini, çelik raf sistemleri, dosya dolapları bulunmaktadır. Bu laboratuvar kompleksinin dışında tüm öğrencilerimizin kullanımına açık olan bir seminer kitaplığı, mimari çizim odası, proje odası da mevcuttur. Yine deneysel arkeoloji faaliyetlerinin ve arkeoloji uygulamalarının yürütüldüğü Arkeoloji Uygulama Alanı da bölümümüz alt yapısı içinde yer almaktadır.