5.4. Eğiticilerin eğitimi

Eğiticiler alanları ile ilgili yeni çıkan tüm kitap, makale ve süreleri yayınları düzenli olarak takip eder ve yeni bulgular ile yine düzenli olarak katıldıkları sempozyum ve kongreler ile arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında elde edilen güncel ve yeni sonuçları ekleyerek ders içeriklerini yenilerler.