4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma