3.9.1. Seçmeli ders uygulamaları

Öğrenciler programımızdaki seçmeli derslere danışmanların denetiminde yönlendirilmektedir.