3.9. Seçmeli derslerin yönetimi

Ders seçme işlemleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden tanımlanmakta ve gerçekleştirilmektedir.