3.8.1. Disiplinlerarası seçmeli dersler

Fakültemizde bölümler arasında seçmeli olarak tanımlanmış dersler bulunmamaktadır.