3.7. Deneyimleme

Resmi ve zorunlu staj uygulanmamakta olup, arkeolojik kazı ve araştırmalar bu kapsamda değerlendirilebilir.