3.5. Öğrenci katılımı

Öğrenci görüşleri anket çalışmalarıyla toplanır.