3.15.1. Şikayet giderme politikaları

Bölüm toplantılarında değerlendirilir.