3.14. Öğrenci hakları

Üniversitenin haklı ve geçerli nedenler yönergesi ile düzenlenmiştir.