3.12. Çıktı ölçümleri

Üniversitenin ilgili yönetmeliğince belirlenmiştir.