3.10. Öğrenci danışmanları

Her eğitim yılı başında yeni gelen öğrenci için danışman atar.