3.1.1. Eğitim politikası

Bölümün ana eğitim politikası öğrencinin nitelikli bilgi ile donatılmış ve deneyim kazanmış bir şekilde mezun olmasına yöneliktir. Bölümümüz dört yıllık teorik ve uygulamalı derslerle eğitim vermektedir. Bu program içerisinde teorik derslerin dışında özellikle 3. ve 4. Sınıftan itibaren seminer çalışmaları da programa yerleştirilmiştir. Böylece öğrencinin doğru bilgiyi sadece öğretim üyesinden değil kendi araştırmalarıyla sorgulayarak bulması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra arkeoloji eğitiminde uygulama ve arazi çalışmaları da önemli yer tutmaktadır. Bu doğrultuda ilk etapta kampüs içerisinde oluşturulan “Arkeoloji Uygulama Alanı’nda öğrencilerin teorik eğitimlerini pratiğe dönüştürmeye yönelik uygulama dersleri yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin laboratuvar ve arazi çalışmalarında yer almaları sağlanarak kuramsal bilgilerin dışında uygulamaya yönelik bilgi edinmesi amaçlanmaktadır. Tüm bunların dışında uzun süre birlikte çalışmayı gerektiren bu bilimsel araştırmalarda görev ve sorumluluk bilinci oluşturulması, beraber yaşama ve paylaşma gibi önemli kavramları benimsemeleri amaçlanmaktadır. Bu sayede araştırmaların kontenjanları sonuna kadar kullanılarak öğrencilerin mesleki deneyim edinmeleri de sağlanmaktadır. Son olarak öğrencilere yönelik olarak yılda toplam altı defa olacak şekilde Arkeoloji alanında yerli ve yabancı öğretim üyeleri davet edilerek konferanslar düzenlenmektedir. Böylece öğrencinin bölümlerinin dışındaki farklı biliminsanları ile tanışmaları, güncel çalışmalar hakkında bilgi almaları hedeflenmektedir.