2.4. Bilgilendirmeler

Tüm bilgilendirmeler bölüm web sitesi üzerinden öğretim üyeleri tarafından yapılır.