2.3. İyileştirmeler

Ders içeriklerindeki değişiklikler öğretim üyelerinin sorumluluğunda olmakla birlikte bu gibi durumlar bölüm akademik kurul toplantılarında görüşülmektedir.