2.1.3.4. Değerlendirme ve Öneriler

Bölüm ve program çıktılarının sağlanmasına yönelik düzenli ve merkezi anket çalışmaları yapılmalıdır.

(Bölüm ve program çıktılarının sağlanmasına yönelik değerlendirme ve öneriler).