2.1.3.3. Öğrenim çıktıları değerlendirme anketi

Bu konuda genel bir anket çalışması henüz yapılmamış olmakla birlikte öğretim üyeleri tarafından kısmen uygulanmıştır.