2.1.3.2. Dersin program çıktıları matrisi

Derslerin program çıktıları ile ilişkilendirilmesi TYYÇ esaslarına göre belirlenmiştir.