2.1.2.6. Soruların çözümleri

Soruların çözümleri sınav sonrasındaki derslerde öğrencilerle yüz yüze paylaşılır.