2.1.2.3. Anket sonuçları (Öğrenci değerlendirme)

Anketler öğretim üyelerince yapılır ve bölüm toplantılarında buradaki sonuçlar paylaşılır.