2.1.2.2. Değerlendirme raporları (Öğretim üyesi)

Derslerle ilgili değerlendirme raporları öğretim üyelerinin sorumluluğundadır.