2.1.2.1. Uygulama çizelgesi

Derslerle ilgili uygulanacak program her yarıyıl başında web sayfasından ve öğrenci otomasyon sisteminden duyurulur.