2.1. Güvenceler

Birimin, eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına alma yöntemi; Bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi Paketleri Dosyalarındadır.