1.1. Program tasarımı

Birimde eğitim-öğretim programlarının tasarlama yöntemleri, Bologna sürecine uygun olarak hazırlanmakta ve bununla ilgili birimde düzenli toplantılar yapılmaktadır.