2.7. Ortak hedefler

Anabilim dalı başkanı düzenli toplantılar yaparak, birimde hizmet içi eğitim verilmesi sureti ile ortak hedeflere ulaşılması sağlanmaktadır.