2.6. Kalite kültürü

Birim içinde kalite kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesi için gerekli anket formları uygulanmakta olup bölüm arşivinde saklanacaktır. Bu anketlerin sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla toplantılar yapılmaktadır.