2.4. Temsil

Birimde Kalite Yönetimi çalışmalarına henüz diğer paydaşların katılımı/temsiliyeti sağlanmamıştır.