2.21. Öğrenci katılımları

Bölüm içi etkinliklerde öğrenci katılımı ve aktif görev almaları sağlanmaktadır.