2.19. Dış Paydaş katılımı

Kalite komisyonu çalışmalarına dış paydaşların doğrudan katılımı henüz sağlanmamıştır.