2.1. Periyodik yönetim süreçleri

Birimde tanımlı, periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla yürütülen Kalite Yönetim süreçleri henüz bulunmamaktadır, bu konuda çalışmalara başlanmıştır.