1.9. Entegrasyon

Birimin idare ve uygulamaları kurum ile uyumludur.