1.7. İçselleştirme

Akademik araştırma sayıları, ulusal ve uluslararası bildiriler, makaleler ve alan çalışmaları ile bölümde düzenlenen bilimsel toplantılar.