1.4. Dengeler

İhtiyaçların belirlenmesi Bölüm toplantılarında öğretim üyelerinin ortak kararı ile gerçekleşir. Kaynaklar bölümün talepleri doğrultusunda Üniversite yönetimi tarafından sağlanır.