1.3. Misyon farklılaşması

Bölümde 2017 yılında misyon farklılaşmasına gidilmiştir. Öncelikle Bölüm Tarihöncesi Arkeolojisi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji ve Ortaçağ Arkeolojisi olmak üzere anabilim dallarına ayrılmıştır. Diğer yandan tüm bu anabilim dallarına hizmet verebilecek, araştırma-geliştirme ve eğitimin uygulama aşamasını oluşturacak nitelikte Deneysel Arkeoloji ve Uygulama merkezi kurulmuştur.