1.2. Strateji yansıması

Bölümümüzün 2017-2021 dönemi stratejik planı ve bu stratejileriyle ilişkili hedefleri misyon ve vizyon ile uyumludur. Söz konusu stratejik planda belirtilmiş hedeflerin tamamı gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki aşamada söz konusu hedeflerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yapılmaktadır.