1.13. Birim kültürü

Birimin geçmişi ve alışkanlıkları kalite güvence sistemi ile uyumludur.