1.11. Performans göstergeleri

-Bölümde gerçekleştirilen bilimsel araştırma, etkinlik ve toplum için arkeoloji çalışmaları için:

(http://w3.bilecik.edu.tr/arkeoloji/category/etkinlik/)