1.10. Stratejik entegrasyon

Stratejik plan ile birimin hedefleri ve yönetimi birbirleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmektedir.