5. Eğitim-Öğretim

-Tarih öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı:

Tarih öncesi Arkeolojisi’nin uğraş alanı esas itibariyle Paleolitik Dönem (Taş Devri) ile sınırlıdır.

-Protohistorya ve Önasya Arkeoloji Anabilim Dalı:

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, insanoğlunun ilk yerleşik düzene geçmeye başladığı  M.Ö. 12 000-10 000 yıllarından, M.Ö. 1.binyıl ortalarına kadar olan süreçte Yakın Doğu’da ortaya çıkan kültürler ve uygarlıkları inceler. Bunlardan en önemlileri Mezopotamya, Hitit, Urartu ve Frig uygarlıklarıdır.

-Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı:

Klasik Arkeoloji’nin konusunu Yunan ve Roma uygarlıklarına ait kalıntılar oluşturur.

-Ortaçağ Arkeolojisi:

5. yy ve 13.yy arasındaki zaman diliminin araştırılması bu Anabilim Dalı’nın konusunu oluşturur.