4.3. Değerler

-Bilimin kabul ettiği evrensel değerlere bağlılık

-Sorumluluk bilinci

-Yenilikçilik

-İşbirliği, dayanışma ve paylaşma

-Şeffaflık

-Toplum Yararı