4.1. Stratejik plan

2017-2021 stratejik planı hazırlanmış ve Dekanlığa sunulmuştur.

Misyon,

Evrensel standartlarda bir Arkeoloji eğitimi vermek; öğretim üyesi ve öğrenci arasında sevgi ve saygıya dayalı bir ilişki ortamı oluşturmak; özgür bir bilimsel tartışma ortamı sağlamak ve bu şekilde, araştıran, sorgulayan ve görüşlerini ifade edebilen bireyler ve dolayısıyla ülkemiz arkeolojisine hizmet edecek nitelikli arkeologlar yetiştirmek. Arkeolojik kazılar öğrencilerin gerek mesleki ve gerekse sosyal yönden hayata hazırlanmasında, birçok bilim dalına nasip olmayan imkanlar sunar. Öğretim üyeleri, uzmanlar ve ülkemizin çeşitli kesimlerinden gelen öğrenciler iki-üç ay gibi bir süre ile bir çatı altında bir aile gibi birlikte yaşarlar. Dolayısıyla bu durum öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarına ve sosyal ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olur; birlikte yaşama, zorluklara göğüs germe, iş disiplini ve birlikte başarma yetilerinin gelişmesini sağlar. Bölümümüz öğretim üyelerinin özellikle bu konuda bilinçli ve hassas olduklarını vurgulamak isteriz.