3. Gelişim

2018 yılına ait birim içi verilerine göre lisans öğrenci sayısı 193, lisansüstü öğrenci sayısı 19 olup toplamda 212 öğrencimiz bulunmaktadır. Diğer yandan 2018 yılı itibariyle iki Doç. Dr. (Murat Türkteki, Mustafa Erkan Fidan), iki Dr. Öğr. Üyesi (Deniz Sarı, Sinem Türkteki), iki Araştırma Görevlisi (Sevingül Bilgin, Haralambos Nikolayidis) ve 31. Madde ile görevlendirilen bir Öğr. Gör. (Sezer Seçer Fidan) olacak şekilde toplamda yedi kişilik akademik kadromuz bulunmaktadır. İdari personelimiz bir adet olup bölüm altyapısı bakımından arkeolojik malzemenin incelendiği, değerlendirildiği, korunduğu ve kısmi olarak öğrencilerimizin erişimine açıldığı laboratuvar, depo ve arşiv odalarımız, ayrıca bölüm öğrencilerinin bilimsel gelişimlerine ve çalışmalarına katkı sağlayan, geniş bir koleksiyona sahip bölüm kütüphanemiz mevcuttur. Bölümümüzde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı izinli arkeolojik kazı ve yüzey araştırması çalışmaları sayısı artarak devam etmektedir. 2011 yılında bir olan arkeolojik araştırma sayısı, 2018 yılında beşe ulaşmıştır.

Birim içi ve dışı olarak katılımın sağlandığı ve bu konuda örnek teşkil edebilecek Arkeoloji Sohbetleri ile düzenli olarak konferanslar düzenlenmektedir. Bölümümüzün bilimsel kimliğini geliştirme ve diğer arkeoloji bölümleri arasından ön plana çıkma potansiyeli sağlayan Deneysel Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi dahilinde çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede düzenli olarak faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar istikrarlı bir şekilde yürütülmektedir. Söz konusu faaliyetlerin dışında bölümümüz Arkeoloji Kulübü ile öğrencilerimizin kendilerini bilimsel, sosyal ve kültürel açıdan geliştirmesine yönelik etkinlikler gerçekleştirilmektedir.