1.9.1. Görev tanımları

Birimimizin görev önceliği bilimsel açıdan teorik ve uygulamalı bilginin en olumlu şekilde bölüm öğrencilerimize dersler aracılığıyla aktarılmasıdır. Diğer yandan fakülte ve kurum içi yazışmalar zamanında ve eksiksiz bir şekilde yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu doğrultuda gündem maddelerinin ele alındığı ve değerlendirildiği birim içi düzenli toplantılar ve aynı zamanda birim içi e-posta bilgilendirmeleri görevlerin daha iyi dağıtılmasına ve yerine getirilmesini sağlamaktadır.